Zarządzenie Abpa Katowickiego Wiktora Skworca z 17.04.2020.

Uzupełnienie do Zarządzenia Abpa Wiktora Skworca z 17.04.2020.

Komunikat ws. Uroczystości NMP Królowej Polski, nabożeństw majowych, sakramentów pokuty i pojednania z 23.04.2020.

Zarządzenie Abpa Katowickiego Wiktora Skworca z 25.03.2020.